Vi påtar oss kortere og lengre oppdrag av ulike slag.

Vi har mye forskjellig erfaring innen sekretæroppgaver.

 

Oppdrag innen webdesign er også noe vi tilbyr.