• Administrative oppgaver
  • Forefallende kontorarbeid
  • Arbeid med regneark
  • Enklere oversettelsesarbeid
  • Brevskriving
  • Svare på e-post
  • Reinskriving av større dokumenter
  • Skriving etter konsept/ diktafon/ lydfiler